WWW-palvelimen asennus, konfigurointi ja käyttöönotto

Yleiskuvaus

Asennetaan www-palvelin testikoneeseen ja testataan asennuksen onnistumista aluksi selaimella omasta koneesta ja sitten muista koneista.

Käytännön toteutus

Käytetään apuna Ubuntu Server Guide -dokumenttia.
(1) Käynnistetään live-linux virtuaalikone (ubuntu_en)
(2) Asennetaan apache www palvelinpaketti.

Jos ei ole verkkoyhteyttä ubuntu-repositoriin niin tehdään seuraavasti:
(Synaptics->generate package download script; ajetaan skripti koneella, jolla yhteys re-positoriin, jolloin paketit tallenutuvat ko. koneelle valittuun hakemistoon. Kopioidaan ha-kemisto koneille, joilla ei ole verkkoyhteyttä. Synaptic->Add Downloaded Packages->Open).

(3) Tutustutaan konfiguraatiotiedostoihin ja tehdään tarvittaessa muutoksia.
(4) Testataan yhteyttä oman virtuaalikoneen selaimella ja sitten isäntäkäyttöjärjestelmän selaimella. Aluksi voidaan katsoa myös mitä portteja virtuaalikone kuuntelee.
(5) Tee yksi oma html-tiedosto www-dokumenttihakemistoon ja testaa saatko sen näkymään selaimessa www-palvelimen avulla. Mitä oikeuksia tiedostolla tulee olla. Miten käyttäjien omien www-sivujen organisointi kannattaisi toteuttaa palvelimessa .
(6) Mitä muutoksia on tehtävä, jotta palvelin olisi käytettävissä lähiverkossa: a) tilapäisesti
b) jatkuvasti. Tee tarvittavat järjestelyt, jotta voit kytkeytyä palvelinsovellukseen lähiver-kon muilta koneilta.
(7) Lisätehtäviä (voidaan tehdä myös seuraavassa apache-harjoituksessa)
a. Salli pääsy tietyistä IP-osoitteista tiettyihin hakemistoihin. Testaa.
b. Salli pääsy tietystä domaineista tiettyihin hakemistoihin. Testaa.
c. Liitä kotihakemistojen public_html -hakemistot symbolisella linkillä www-dokumenttijuureen. Testaa.
d. Miten liitettäisiin automaattisesti myös tulevien käyttäjien public_html -hakemistot. Testaa.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License